Key Persons

Dr K G Sasidharan Pillai
President
Korukattu-Karthika, Kozhencherry P.O
Ph:- 0468 2214484, 9447163023
K P Soman
Vice President
Naduvilemuriyil-Karthavyam,
Punnakkadu P.O
Ph:- 9745955394
Radhakrishnan P R
Secretary
Sreemangalathu Veedu, Edayaranmula P.O
Ph:- 9446475575
Email : rkrishnan8575@gmail.com
B Krishnakumar
Treasurer
Krishnaveni,Vanmazhi
Pandanadu P.O
Ph:- 9446286926
Email : krishnakumarkrishnaveni2015@gmail.com
Rahual Raj
Joint-Secretary
Raj Bhavan, Othera P.O
Ph:- 9895456236

Aranmula Vallasadya 2019

Vallasadya Booking

Aranmula
Vallasadya 2019